PENDAFTARAN CALON SISWA BARU

Data Siswa

   LAKI-LAKI        PEREMPUAN
   A       B    AB        O

Data Orangtua

Saya setuju untuk mendaftar di SMP Negeri 1 Sidikalang dan telah memasukkan data dengan sebenar-benarnya

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 SIDIKALANG

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 SIDIKALANG

RUANGAN KELAS